T-Byggen HB,
Orustvagnen
Finns i Edshult strax utanför Mollösund.
Verksamhet: Specialbyggnationer för
industrier i Sverige, Norge och även i Japan.
Bygger Orustvagnen, specialsläp, skåp och
inredningar till specialfordon mm.
Thomas Holmqvist
Tel: 0304-215 31
Mail: t-byggen@telia.com
www.orustvagnen.se
<<Tillbaka