Scanfjord AB
Verksamhet: Odlar, skördar, förpackar och distribuerar färska musslor.
Även trading med andra musselprodukter.
Levererar kompletta odlingssystem till andra odlare i Sverige och utomlands.
Anders Granhed
Tel: 0304-215 80, mobil: 070-592 15 95
Mail: anders@scanfjord.se
www.scanfjord.se
<<Tillbaka