<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund
Promenadvägar till hamnområdet.
Nya regler för parkering i Mollösund.
Länk här till kommuninfo
Vänligen utnyttja de större P-ytorna
Det går utmärkt att köra in i samhället och lämna av passagerare och därefter köra tillbaka bilen till antingen fotbollsplanen eller Lerviksparkeringen. Det underlättar betydligt trafiksituationen i samhället.

Orust kommun anlitar vaktbolag som fortlöpande kontrollerar att p-bestämmelserna efterlevs.

Välkommen till Mollösund!
Begränsat utrymme för bilar
Mollösunds samhälle planerades ursprungligen inte för bilar och biltrafik. När samhället växte fram färdades man med båt. Den första landsvägen kom inte förrän 1910.
Utrymmet för bilparkering är därför begränsat i hamnområdet och centrala Mollösund. Det finns i huvudsak tre områden att parkera på, några tidsbegränsade platser vid hamnen, fler platser vid fotbollsplanen och en större P-plats för gästande fordon vid Lervikskorset, till vänster just när man kommer in i samhället.
<<Tillbaka