<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund
Mollösunds historia

Mollösund är ett mycket gammalt fiskeläge, vars ursprung med säkerhet kan spåras till tidigt 1500-tal. Kyrkans böcker, som finns bevarade ända från 1500-talet, visar att det redan då fanns både kyrka och präst i samhället. Denna gamla kyrka, som låg inne på den gamla kyrkogården, revs och ersattes med den nuvarande kyrkan som stod färdig 1866.

Här följer ett antal historiska fakta som berättar om Mollösund genom åren.

År 1564 kom det första säkra beviset att Mollösund var bebott. Det var en amiral från Lübeck som skrev till kung Fredrik II och anhöll om att få fiska, salta och handla med sill i Mollösund. Av brevet att döma fanns det redan folk som var verksamma och bofasta där. Vidare fanns där redan kyrka, präst och tullbod.

1566-1580 Öresundstullens räkenskaper visar att Mollösund inte var något obetydligt samhälle, då det passerade 137 fartyg från Mollösund, lastade med sill till några av de många Östersjöhamnarna.

1583 blir Anders Storm från Mollösund den förste skeppare från Orust som registreras i danska tullräkenskaper.

1586 kom ett något senare vittnesmål då fiskarna skrev till kungen angående sina problem att underhålla kyrkan på grund av att fisket slagit fel. Den danska regeringen svarade med att skänka Nedre Tången och Mollön till samhället. Nyttjanderätten överlämnades av Fredrik II till undersåtarna och återkallades ej under den danska tiden dvs före 1658. Detta blev en viktig gåva för Mollösundsborna, bl a därför att man fick bete och foder till kreaturen.

1610 Mollösund var fortfarande trots avfolkning efter sillperiodens slut det största fiskeläget i Bohuslän med 254 invånare att jämföras med Ellös 27, Lysekil 178, Fiskebäckskil 157 och Grebbestads 16 invånare.

1631 Den 28:e juli avsöndrades Morlanda socken från Tegneby och bildade eget pastorat. Kapellpredikanten som hittills bott i Mollösund, flyttade nu till Morlanda och inte förrän 1888 fick Mollösund egen kapellpredikant med bostad i samhället.

1645 sägs det om Mollösundsborna i en skattelängd, då minst 300 till antalet, att en del är "eländige, fattige folk". Detta var under tiden mellan två sillperioder.

1658 överlämnas enligt freden i Roskilde bland annat landskapet Bohuslän till Sverige.
På Kiettil Classons karta över Bohuslän 1658 finns ingen väg till Mollösund.

1670 bränns tre personer från Mollösund på häxbål och två år senare ytterliggare fem Orustbor.

<<Tillbaka
Kuttrar för ankar i sundet i slutet av 1800- och början på 1900-talet.

1673 På kartor har det ritats en stig från Mollösund över Tången mot Edshultshall.

1677–1678 fanns en sjukstuga i Mollösund där man inlogerade 457 man från Gyldenlöwefejden. Gyldenlöwe, med sina norska trupper, infaller i Bohuslän. De la Gardi sänder 300 man till Orust men Gyldenlöwe får förstärkningar och tar dem till fånga. 1678 drar Gyldenlöwe tillbaka sina trupper.

1720 önskade fiskarna köpa marken från kronan. Skatteköpsbrev upprättades men turerna i saken blev många. Först 1773 förrättades ett skifte. Sedan nytt skifte 1808 och 1860–65. Stadsplan fastställdes först 1922 och ett fastighetsregister upprättades på 1940-talet.

Fortsättning>>

Klicka på bilden till höger för att ladda hem pdffilen med broschyren ”Mollösund – ett gammalt fiskeläge”.