<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund
Mollösunds frivilliga Brandvärn
Utryckningar och övningar
Brandvärnet får larm ett antal gånger varje år. En större släckningen var när ett blixtnerslag orsakade brand i en sjöbod på Mollön 2002. 2010 delog fyra man ur styrkan vid eftersläckning av en skogsbrand nära färjeläget vid Lyr. 2011 släcktes en mindre brand i en villa. 2014 släckte värnent en gräsbrand vid hopptornet i Kattevik. Larm och utryckning sker även för att bistå båtar som t ex fått läckage. Man assisterar också helikopter och ambulans vid olyckor och sjukdomsfall.
På brandstationen finns en motorspruta som drivs av en VolksWagenmotor, en bärbar spruta och en färdigt lastad vagn med slangar, munstycken och skumsläckningsutrustning.
Övning sker sju gånger per år och därutöver görs materielvård med körning av sprutor en gång i månaden.
Ute i samhället finns ett antal brandposter som kan förse sprutorna med vatten. Tre hjärtstartare finns nu i samhället.
Larm görs via 112, direkt till Lars Nordström på 0304-219 00 eller akut med larmknapp till tyfonen på brandstationen.
Ovan, stora motor-sprutan startas.
Bärbara sprutan till höger.
Anor från 1928
Den ursprungliga brandkåren i Mollösund bildades 1928 med Bernt Davidsson som brandchef och vice brandchef Karl Karlsson. Brandstyrkan bestod av 20 man. I dag ingår14 frivilliga personer i styrkan under ledning av Lars Nordström som är förman i brandvärnet sedan 2011.
Brandvärnet är underställt Räddningstjänsten på Orust.

Stor brandrisk i hamnområdet – grillning är förbjuden!
Brandrisken kan vara stor i hamnen under varma sommarveckor när gasolspisar används i gästbåtarna. Man hanterar bensin och diesel och det finns stora mängder brännbart material i båtarna som ligger tätt. Det skulle vara en katastrof om en brand skulle uppstå. Därför är det förbjudet att grilla över öppen eld/glöd i hamnområdet. Särskild grillplats finns anordnad för ändamålet.

<<Tillbaka
Materielvård i februari 2008.