Båtplatser, vinterförvaring och service av båtar
och motorer.
Tommy Skantze
Mobil: 0705-83 25 56
Mail: mollosundsbatservice@telia.com
www.mollosundsbatservice.se
<<Tillbaka
Mollösunds Båtservice