MP-Produkter
Fiskberedningsindustri som fileterar färsk sill, saltar, kryddar och marinerar för konservindustrin.
Peter och Stefan Olsson. Tel: 0304-213 25
www.mpprodukter.se
<<Tillbaka