Lilla Kålviks Båtbyggeri AB
Nybyggnation i trä, vinterförvaring, motorer, service och reparationer.
Lilla Kålviks Båtvarv AB
Edshult 5044, 474 94 Hälleviksstrand

Christina Andersson,
Johnny Andersson
Tel: 0304-213 31
e-post: kalvik@spray.se
www.lillakalviksbatbyggeri.se
Christina och Johnny…
…bygger en Andunge.
<<Tillbaka