<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund
Lervikshamnens hemsida
www.lervikshamnen.se
<<Tillbaka
Lervikshamnen i Mollösund utgör samhällets största småbåtshamn med sina ca 300 båtplatser och ett stort antal sjöbodar. Lerviks Samfällighetsförening förvaltar hamnen som ägs av ca 200 fastigheter företrädesvis belägna i Mollösund med omnejd. Inga gästplatser finns utan samtliga båtplatser disponeras av delägarna själva. Hamnen är fullt utbyggd varför inga nya båtplatser kan tillskapas. Längst in i hamnens norra del finns en sjösättningsramp, som får nyttjas av allmänheten.

Hamnen är ett populärt strövområde bland båtar och sjöbodar och på Karlsholmens sydsida finns en badplats.
Lerviks Samfällighetsförening