Se program i tidningen
Annonsnytt som går ut till alla hushåll en gång i månaden, även till sommarhushåll.
Se bildspel från kyrkans interiör här!
Läs fakta om interiören här.
<<Tillbaka
Svenska kyrkan på Orust (länk)
Ladda ner appen Kyrkguiden. Där finns allt som händer.
Mollösunds kyrka
<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund
Mollösunds kyrka invigdes den 26 juni 1866. Den ersatte då en äldre träkyrka, som låg inne på den gamla kyrkogården, till vänster i bilden ovan. Den kyrkan var troligen uppförd under den stora sillfiskeperioden 1556–1588. Under 1800-talets förra hälft visade sig dock kyrkan vara för liten för den växande befolkningen i samhället. Kyrkan var dessutom i stort behov av reparation. Till slut beslöts, på en sockenstämma, att den skulle ersättas av en helt ny.

Kontaktuppgifter till Svenska Kyrkan på Orust:
Orusts Pastorat, Tegneby 508, 473 97 Henån
Tel: 0304-264 00

Läs mer på Svenska kyrkan på Orusts hemsida.