<<Tillbaka
<<Startsidan <<Vara på Mollösund • Vägen till Mollösund>>
Väderkvarnen på ”Sörlejet” är en välkänd siluett. Kvarnen flyttades till platsen 1901 från sitt tidigare läge 300 m längre norrut där den stått sedan slutet av 1700-talet. Kvarnen var i bruk fram till 1929 och den siste mjölnaren var Olof Johansson, kallad Olle Boone. Förutom säd maldes även fiskben till foder.
Mollösunds väderkvarn är en av tre bevarade i sitt slag på Orust och de övriga två finns på Lyrön respektive Askerön.
Den senaste renoveringen gjordes 2006 då kvarnen fick ny axel till de nya vingarna man renoverat tidigare. Medel kom som gåvor från samhället samt bidrag från länsstylelse och kommun. Efter mycket ideellt arbete återinvigdes kvarnen sommaren 2006.
Första lördagen i juli varje år arrangeras Kvarnens dag, en hembygdsdag då man kan se hur mjölnarens yrke gestaltade sig för omkring 100 år sedan. Efter sedvanligt tal, musik och besök i kvarnen, marcherar man till muséet på Hövdingeliden för fortsatt firande.
Väderkvarnen (Föreningen Mollösund)