Fritidssektionen och simskolan
Fritidssektionen sköter badplatserna i samhället och anordnar simskola och märkestagning varje sommar. Simskolan och badplatsernas underhåll finansieras till 90 % av fritidssektionens övriga aktiviteter. Sektionen ordnar också de populära poängpromenaderna i juli och augusti, gymnastik på bryggan och barndans på midsommar.
Merparten av fritidssektionens aktiviteter äger rum under sommarmånaderna men man arrangerar också Valborgsfirandet på våren liksom den traditionella julmarknaden i början av december.

Läs mer om Fritidssektionen på Föreningen Mollösunds hemsida

http://foreningenmollosund.se/fritidssektionen
<<Tillbaka
<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund <<För. Mollösund