Protokoll och ändrade stadgar. Beslut vid extra föreningsmöte 2020-12-12


Information
Orust kommun har sagt upp förvaltningsavtalet mellan kommunen och Föreningen SSG att gälla från 2020-04-01 och Änggården ska säljas.
Detta innebär att föreningen inte kan bedriva verksamheten som tidigare och behöver därför göra förändring av stadgarna och sin inriktning.
Det första steget är stadgeändringen som ska beslutas vid två föreningsmöten, varav ett möte ska vara ett årsmöte.

På extramötet 2020-12-12, som genomförts enligt beskrivning i protokollet, fattades beslut nr 1 att anta de ändrade stadgarna.

Ladda hem en pdffil med protokollet och de nya stadgar genom att klicka på acrobatsymbolen nedan.

Till SSG:s infosida >>