Mollösunds Båtförening
SSG (samordnad stationär samhällsservice)
Mollösunds Samfällighetsförening
Det råder ett aktivt föreningsliv i Mollösund med ideella krafter som driver förenings-livet framåt och utvecklar de olika intresseområdena.
Mollösunds samfällighetsförening har tillkommit då Orust kommun beslutat att kommunen ej ska sköta samhällets gator, körbara gångstigar och parkytor mm. Istället man har skapat gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningar.
Mollösunds Tennisklubb
<<Tillbaka
Klicka på bilderna för att komma vidare till respektive förening.
<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund
Föreningen Bevara Orustkusten (Nedlagd)
Mollösunds föreningar
Lerviks Samfällighetsförening
Mollösunds
idrottsförening
Mollösunds Byalag
Nedlagt
Föreningen Mollösund