<<Tillbaka
Det hände också att båtar aldrig återvände. På gamla kyrkogården vid foten av berget står en minnessten med namn på de som omkom och fick sin grav på havet.

Inne vid berget har rests ett kors som minnesmärke över platsen där den gamla kyrkan stod. Korset är utformat av konstnär Karl Chilcott och invigdes på Kristi himmelfärds dag 2004. Korset är donerat av en mollösundsfamilj.
Här finns också portalen med inskriptionen ”Tänk på döden”.
På utsiktsplatsen på Klockeberget, ovanför den gamla kyrkogården och kyrkan, står en fiskarkvinna huggen i trä. Snickaren Hannu Lintunen gjorde henne år 1993 och statyn invigdes 1994.
Här stod förr kvinnor och barn och spejade ut över havet med längtan och oro. Skulle alla båtar komma tillbaka från fisket? När de kom dansade barnen utför berget och sjöng strofen ”Tre la la…”

Fyra panoramaskyltar med bild och text visar vilka objekt man ser från utsiktsplatsen.

<<Startsidan <<Vara på Mollösund • Vägen till Mollösund>>
Fiskarkvinnan på Klockeberget