Mollösunds Badplatser
<<Tillbaka
Bastuboa >
S
    S
Återvinning
Två badplatser – plus fyren
Mollösund har två badplatser, Katteviksbadet och Torneviksbadet. När vinden ligger på från söder väljer man Kattevik och när de nordliga eller nordvästliga vindarna blir för starka väljer man Tornevik. Men man badar också ibland vid Mollösunds fyr.

Badplatserna sköts helt och hållet av ideella krafter i Föreningen Mollösund.
Det finns följaktligen inga anställda personer som har till uppgift att städa och handha sophantering. Därför ombeds alla som besöker badplatserna att vara noggranna med att alltid ta med sina överblivna förpackningar och dylikt, när man lämnar området.
Två kommunala soprum/kontaiers finns i hamnområdet, här på kartan märkta med S.
För sorterat avfall som tidningar, förpackningar, glas, plast och metall finns en återvinningsstation vid den stora P-platsen vid samhällets infart märkt Återvinning här på kartan.